pexels-photo-355988

“Visie zonder actie is dromen.
Actie zonder visie is tijdverdrijf.
Actie met visie kan de wereld veranderen.”

Joel Arthur Barker

Wij ondersteunen bedrijven, teams en individuen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.  Wij adviseren, trainen en coachen op een ervaringsgerichte, procesmatige en actiegerichte manier.

Authenticiteit, doelgerichtheid en impact staan centraal in onze organisatie.
Wij houden rekening met de wensen en zorgen van onze opdrachtgever(s) en bespreken samen met onze klant(en) hoe we de doelstellingen van elke opdracht bereiken.
Elke opdracht zien we als een unieke kans en wordt op maat uitgewerkt.  Onze procesmatige aanpak stelt ons in staat continu aan te passen aan de veranderingen binnen de organisatie of markt.

pexels-photo-356043

 

“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”

 

Ervaringsgericht leren waar de praktijk centraal staat.

We toetsen steeds of het geleerde in de training overeenkomt met de praktijken en vice versa.  Zo verlagen we de drempel om het aangeleerde toe te passen in de praktijk en wordt het eveneens geen wollig of theoretisch verhaal.
De modellen of theorieën dienen enkel als kader of als kapstok.
De groepsleden uit de training dienen als spiegels voor elkaars gedrag.  Men krijgt feedback van elkaar waardoor inzichten en verbeteringen sneller zichtbaar worden.

Door rekening te houden met elkaars verschillen, zorgen, talenten en met respect voor elkaar, creëren we een veilige ruimte waar ieders mening en input belangrijk is en waar we ook open en eerlijk feedback kunnen geven.

Je kunt anderen niets leren, je kunt ze hooguit de kennis in zichzelf te ontdekken

Onbekend

Waar maken we het verschil?gummibarchen-fruit-gums-bear-sweetness-54633

Dit verhaal zult u waarschijnlijk overal horen.  Er zijn tal van opleidingskantoren in Vlaanderen.
En toch maken we ons sterk om een verschil te kunnen bieden.  Waar zit dat verschil dan?

  • In communicatie zegt men vaak: “het is niet wat je zegt maar hoe je het zegt dat jouw impact van de boodschap bepaalt”. Ik denk dat dit in grote lijnen overeenkomt met trainingsaanpak: “het is niet wat je traint, maar hoe je traint dat de impact maakt.”En net dit proberen we te doen.  Onze aanpak en methodieken stemmen we af aan de leerdoelen, deelnemers, bedrijfscultuur soms zelfs per team in dezelfde organisatie.
  • Elk traject is een investering.Elke opdracht zien we als een investering waarvan de prijs op voorhand duidelijk en transparant is afgesproken en waar we steeds kunnen aantonen waar we impact verzekeren. Zo heeft u  steeds een zicht op de return on investment van elke investering: tijd en geld.
  • Persoonlijke betrokkenheidWij dragen de filosofie intern; “ wij trekken het ons even erg aan als onze opdrachtgever.”Dit betekent een doorgedreven communicatie, analyse, aanpak en integratie voor elke opdracht. Het mooiste compliment dat wij kregen was: “het lijkt wel of jullie hier werken! Het valt niet op dat jullie externen zijn.”

 

hoofdDe bezieler van het trainingen achter Visionata is Ivie Cardinaels (°1975)
Ivie is het grootste gedeelte van haar carrière bezig met het begeleiden van groepen en individuen.
Na haar academische opleiding heeft ze zelf tal van opleidingen gevolgd vooral vanuit haar eigen drijfveer om te groeien en te ontwikkelen.  Van daaruit is ze gebeten geraakt om zelf mensen te inspireren en doelgericht te begeleiden.  Ze heeft haar ervaring opgebouwd bij een aantal vooraanstaande trainingsbureaus en staat nu op haar eigen benen.  Doelgericht, no nonsense en gedreven zijn kernwoorden die haar beschrijven.