Kijk eens kritisch en vol verwondering naar je eigen organisatie
Ga eens op zoek naar de essentie binnen je bedrijf

Organisatiecoaching
  • Wat is er eigen aan jullie organisatie?                        
  • Wat is er typisch en waar maken jullie het verschil
  • Wat is er zo evident dat je het niet meer ziet?
  • Waar zitten de blinde vlekken binnen jullie organisatie die jullie resultaat bemoeilijken en vergemakkelijken? 
  • Waar spreken jullie werkwijzen en processen elkaar tegen?
  • Wat maakt dat mensen zich performant kunnen inzetten binnen jullie bedrijf?

Organisatiecoaching is het permanent afstemmen van doelen, structuren, taken, processen, functies en competenties op de uitdagingen waar het bedrijf voor staat rekening houdend met de onderstromingen die deze processen continu beïnvloeden.
We begeleiden bedrijven bij het realiseren van deze organisatieontwikkeling ,niet vanuit een inhoudelijke expertenrol, maar wel vanuit een facilitatie en procesbegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

Onze visie is dat jij zelf het beste zicht hebt op de sterktes en mogelijke valkuilen binnen je onderneming. 
We helpen je om afstand te nemen en zelf oplossingen aan te dragen. 
We werken in dit verband ook graag samen met een brede groep van mensen binnen de organisatie.
Zo maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en creëren we een draagvlak van binnenuit voor de veranderingen die het bedrijf wilt uitvoeren in de toekomst.

Een aantal voorbeelden van uitdagingen en vragen die een bedrijf ons stelden:

De markt vraagt een meer pro-actieve benadering naar de klant toe. Onze manier van werken en onze medewerkers zijn hier niet allemaal klaar voor.Hoe kunnen we met respect voor de talenten van onze medewerkers hen hiervoor motiveren?
Binnen enkele jaren bestaat een aanzienlijk percentage van onze werknemers uit mensen boven de 50 jaar. Hoe kunnen we deze medewerkers optimaal begeleiden vanuit een gezonde win-win voor henzelf en voor het bedrijf?

 

Als niet iedereen binnen de organisatie zelf maximaal eigen verantwoordelijkheid gaat opnemen en hier ook effectief naar gaat handelen bestaan we straks gewoon niet meer. Hoe kunnen we iedereen hiervan bewust maken op een duidelijke én inspirerende manier?
We worden geconfronteerd met digitaliseren, outsourcing en een nieuwe Agile manier van werken waarbij we van onze medewerkers actief nieuw gedrag en nieuwe competenties vragen.  Hoe houden we hen gemotiveerd en betrokken?